7/24 Destek Hizmeti +9 0541 763 42 79
Yamaç Paraşütü P3 Eğitimi

Yamaç Paraşütü Orta Seviye Pilot Eğitimi P3 – Kurs Katılım Şartları 2020

Yamaç Paraşütü P3 Eğitimi, orta seviye pilot eğitimidir ve yamaç paraşütü eğtimlerinin en önemli seviyesidir diyebiliriz. Bu seviyede pilotlar, yelken uçuşu, ters kalkış, termiğe giriş ve basic siv yaparlar. Kursla ilgili detaylaya aşağıdaki yazımızdan ulaşabilirsiniz. Bu yazımız THK’nın resmi sitesinden alıntılanmıştır ve 2020 ‘de geçerli olan en güncel yönergedir.

Orta Seviye Pilot Kursu (P3)

Kurs; öğrenci sayısı ve meteorolojik koşullara bağlı olarak asgari 30 uçuş günüdür.

Kursa Katılım Şartları

 1. Sağlık yönünden uçuşa engel bir durumu bulunmamak
 2. Kondisyon ve fiziği spora uygun olmak, şartları aranır.
 3. P2 Başlangıç Pilot sertifikasına sahip olmak,

Hazırlanması Gereken Evraklar

 • Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi,
 • Adli sicil kaydı, kursun başlamasından en fazla 6 ay önce alınmış olmalıdır, 18 yaşının altındaki kişilerden alınmaz. (Adli Sicil kaydında her hangi bir nedenden yargısı devam edenle, taksirli suçlar dışında kalan suçlardan hüküm giymiş olanlar kursa kabul edilmezler.)
 • Kan grubu belgesi, (Ehliyet/Nüfus Cüzdanı üzerinde belirtilmiş ise yeterlidir.)
 • Öğrenim durum belgesi,
 • “P2” Başlangıç Yamaçparaşüt Pilot Lisansı fotokopisi,
 • Son 6 ay içinde çekilmiş 4 adet vesikalık fotoğraf.
 • Uçuş kaza sigortası ya da sigorta bedelini ilgili hesaba yatırdığına ilişkin banka dekontu,
 • Aile hekimliğinden Yamaçparaşüt Sporu Yapabilir ibareli rapor almış olmak. Sorumlu öğretmen gerekli görmesi halinde Tam teşekküllü bir hastaneden “Uçuş ve Atlayışa Elverişlidir” ibareli heyet raporu talep edebilir.
 • Taahhütname, (18 yaşını doldurmamış olanlar için ayrıca velisinden imzalı ve noter onaylı muvafakatname belgesi, EK-A) alınır.
 • Kurs sonrasında sertifika arkasına yapıştırılmak üzere THK pulu,

EĞİTİMLER

Teorik ve Uygulamalı Yer Eğitimi (1. Safha)

Eğitim; EK-B2’de belirtilen içeriğe uygun şekilde hazırlanacak eğitim programına göre yürütülür. Eğitim programı her yılın başında revize edilerek onay için THK Genel başkanlığına gönderilir. Yer çalışmalarında her öğrenciden kanadı uçuşa hazırlaması, baş üzerinde tam olarak kontrol edebilmesi ve Ters kalkış pozisyonu ile koşusunu doğru olarak yapabilmesi istenir.

Yamaç Paraşütü P3 Eğitimi ; Teorik ve uygulamalı eğitimlerini başarıyla tamamlayanlar sınava tabi tutulurlar. Uygulamalı eğitimlerde başarısız olanlar gerekli kayıtlar tutularak kurstan ihraç edilir. Geçerli not %75’tir. Yazılı sınav sonucunda geçerli not alamayanlara talepleri halinde 1 gün hazırlık süresi verilerek sözlü ve yazılı sınav tekrarı yapılır. Sınav sonuçları kursiyer durum çizelgesine kayıt edilir. Yapılacak sınav ve yer eğitiminde başarılı olanlar uçuşa başlatılır.

Uygulamalı Uçuş Eğitimi (2. Safha)

Bu safhada 50 sorti uygulamalı uçuş eğitimine ilave olarak temel emercensi çalışmaları yaptırılır. /12:00 saate (minimum 05:00 saati yelken uçuşu, 02:00 saati termik uçuşu olmak üzere) tamamlatılır. Tüm uçuşlar uçuş kayıt defterinde kurs öğretmeni tarafından imzalanır. Her uçuştan önce ve sonra olmak üzere öğrencilerle birebir brifing ve dibrifing/Kritik yapılır.

İlk 20 uçuşta öğrencinin düzgün kalkış tekniği, kalkışta ve uçuşta kanat kontrolü, sevk-idaresi ve hedefe yakın inişi değerlendirilir, tüm uçuşlar sorumlu öğretmen tarafından kaydedilerek imzalanır.

Bu safhada ayrıca frenli, frensiz, ağırlık değiştirerek dönüşler ve kulak kapatma çalışmaları da uygulamalı olarak yaptırılır. Bu safhadaki maksimum rüzgar limiti 30 km’dir.

Uçuşlarında başarılı olan ve öğretmen kanaatini kazanan öğrenciler yalnız uçuş kontrolüne sevk edilirler. Yalnız uçuş kontrolü başka bir öğretmen tarafından yapılır. Yeterli görülen öğrencinin kayıtlarına kontrol öğretmeni tarafından “Kendi sorumluluğunda yalnız uçuş yapmasında sakınca yoktur” ibaresi yazılarak imzalanır.

Yalnız uçuş kontrolünde başarısız olan kursiyerlere kontrol öğretmeni tarafından 2 (iki) ekstra uçuş imkanı tanınır. Ekstra uçuşlarda da başarısız olanlar “Karar Kontrolüne” sevk edilir. Karar kontrol öğretmeni en az “C” Kategorili olmalıdır. Karar kontrol uçuşlarında başarısız olanlar öğretmen kurulu kararıyla kurstan ihraç edilirler.

Uçuş eğitimleri sırasında hayati tehlike gösteren kursiyerlere eğitimin hangi safhasında olduğuna bakılmaksızın, ekstra 2 (iki) uçuş imkânı verilmez ve kurstan ihraç edilirler.

Bu safha sonunda Temel Emercensi uçuş eğitimi yaptırılır.

Orta Seviye Pilot (P3) safha eğitimi ve Temel Emercensi Uçuş Eğitimine alınan pilotların durumları “Orta Seviye Pilot Uçuş Değerlendirme Fişi”ne (EK-C2) işlenir ve değerlendirmesi yapılır. Eğitimi başarıyla tamamlayan pilotlara EK–I’deki “THK Yamaçparaşüt Sertifikası” ve EK–J’deki “Yamaçparaşüt Pilot Lisansı” verilir.

Temel Emercensi Uçuş Eğitimi

Temel Emercensi Uçuş Eğitiminin kurs sorumlu öğretmeni en az “C” kategorili yamaçparaşüt öğretmenleridir.

Eğitim; EK-B3’te belirtilen içeriğe uygun şekilde hazırlanacak eğitim programına göre yürütülür. Bu uçuşlarda, uçuşta karşılaşılan emercensi durumlar ve irtifa azaltma temel hareketleri mümkün olduğu kadar tekrar ettirilir. Yapılan çalışmalar EK–C3’deki değerlendirme fişinde belirtilerek imzalanır ve öğrencinin şahsi dosyasına kaldırılır.(Kurs uçuşları ve Temel emercensi görüntüleri kurs sonu dosyasında saklanır.)

Yamaç Paraşütü P3 Eğitimi ( Orta Seviye Pilot (P3) safha eğitimi) ve Temel Emercensi Uçuş Eğitimine alınan pilotların durumları “Orta Seviye Pilot Uçuş Değerlendirme Fişi”ne (EK-C2) işlenir ve değerlendirmesi yapılır. Eğitimi başarıyla tamamlayan pilotlara EK–I’deki “THK Yamaçparaşüt Sertifikası” ve EK–J’deki “Yamaçparaşüt Pilot Lisansı” verilir.

© 2013 - 2019 yamacparasutu.pro

Open chat